02 dec 2016 16:58

Derde deel van het programma 2016 van de leningen van staat tot staat

De ministerraad kent Sri Lanka een nieuwe staatslening toe, die een gunstig advies heeft gekregen van het Comité Finexpo.

Het gaat om een staatslening van 12 miljoen euro aan Sri Lanka voor de financiering van een drinkwatervoorzieningsproject in Dankotuwa. De lening wordt toegekend op voorwaarde dat het betrokken bedrijf het comité FINEXPO informeert over contractonderhandelingen zoals personeelskosten, kosten voor de keuring van de goederen en uitgaven voor bijkomende benodigdheden voor het personeel. 

De ministerraad neemt ook nota van het programma van de staatsleningen van de vorige jaren en van de voorwaarden verbonden aan het programma van de staatsleningen voor het jaar 2016.

België kent aan ontwikkelingslanden leningen van staat tot staat toe met het oog op de concessionele financiering van de uitvoer van Belgische uitrustingsgoederen en van de diensten die eraan verbonden zijn. Ze hebben een tweevoudig doel: enerzijds bijdragen tot de ontwikkeling in de kansarme landen en anderzijds de Belgische economie steunen door onze export te promoten.

Door hun hoog schenkingsgehalte zijn de staatsleningen eveneens een instrument van de Belgische internationale ontwikkelingssamenwerking.