02 dec 2016 16:58

Monopolierente Nationale Loterij voor 2016

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Begroting belast met de Nationale Loterij Sophie Wilmès een ontwerp van koninklijk besluit goed om het bedrag van de monopolierente die de Nationale Loterij voor het jaar 2016 verschuldigd is, te bepalen.

De monopolierente die de Nationale Loterij jaarlijks aan de rijksbegroting verschuldigd is, wordt vastgesteld op 135 miljoen euro, inclusief roerende voorheffing, voor het jaar 2016. De rente moet betaald worden in de loop van december van het begrotingsjaar waarvoor ze verschuldigd is.