02 dec 2016 16:57

Subsidies voor NMBS om maatregelen tegen terrorisme en radicalisme te financieren

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Mobiliteit François Bellot, een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de wettelijke basis creëert om de maatregelen die de NMBS neemt in de strijd tegen het terrorisme en het radicalisme te financieren.

Na de aanslagen in Parijs op 13 november 2015 heeft de regering besloten om een nieuwe interdepartementale provisie in te schrijven voor het begrotingsjaar 2016 om versterkte maatregelen en nieuwe maatregelen te kunnen financieren. 

Het ontwerp van koninklijk besluit creëert de wettelijke basis voor de storting van subsidies om de uitgaven van nieuwe maatregelen te compenseren ten laste van deze provisie. Deze ontwerpen in de strijd tegen het terrorisme en het radicalisme en hun specifieke financiering, zullen in het investerings- en ondernemingsplan van de NMBS worden opgenomen, zodat een coherente actie verzekerd wordt. De kredieten zullen worden ingeschreven ten laste an twee nieuwe basisallocaties van het begrotingsprogramma Spoorvervoer.

Het ontwerp wordt voor ondertekening aan de Koning voorgelegd.

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 2013 tot vaststelling van de voorlopige regels die als beheerscontract van Infrabel en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen gelden