03 mrt 2000 16:00

Samenstelling Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling en Interdeparte
mentele Commissie voor Duurzame Ontwikkeling