18 apr 2008 12:27

Samenstelling van de CREG

Aanpassing van de algemene raad van de Commissie voor de regulering van de elektriciteit en het gas

Aanpassing van de algemene raad van de Commissie voor de regulering van de elektriciteit en het gas

De ministerraad keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de samenstelling van de afvaardigingen in de algemene raad van de Commissie voor de regulering van de elektriciteit en het gas wijzigt. De aanpassing die minister van Klimaat en Energie Paul Magnette voorstelde, is het gevolg van de herstructering van de beroepsorganisaties in de gas- en elektriciteitsector: de oprichting van de Federatie van netbeheerders elektriciteit en aardgas in België (Synergrid) en de Federatie van de Belgische elektriciteits- en gasbedrijven (FEBEG), en de ontbinding van het Verbond der gasnijverheid (FIGAS) en de Beroepsfederatie van de producenten en verdelers van elektriciteit in België (BFE).

Vijf leden vertegenwoordigen de elektriciteitsproducenten:

  • twee leden vertegenwoordigen de producenten van de Federatie van de Belgische elektriciteits- en gasbedrijven
  • een lid vertegenwoordigt de producenten die gebruik maken van hernieuwbare energie
  • een lid vertegenwoordigt de producenten die gebruik maken van warmtekrachtinstallaties
  • een lid vertegenwoordigt de industrieën die elektriciteit produceren voor eigen behoefte

Zes leden vertegenwoordigen de transmissie- en distributienetbeheerders:

  • Intermixt draagt drie leden voor
  • Inter-regies draagt een lid voor
  • de transmissienetbeheerder van elektriciteit draagt een lid voor
  • de transmissienetbeheerder van aardgas draagt een lid voor.

Twee leden van de Federatie van de Belgische elektriciteits- en gasbedrijven vertegenwoordigen de houders van een leveringsvergunning voor aardgas.

Twee leden van de Federatie van de Belgische elektriciteits- en gasbedrijven vertegenwoordigen de houders van een leveringsvergunning voor elektriciteit.

Een lid vertegenwoordigt Belpex, de marktbeheerder voor de uitwisseling van energieblokken.

Deze afvaardigingen en de afvaardiging die de milieuverenigingen vertegenwoordigt behouden een raadgevende stem in de in de algemene raad.  

Het ontwerp van koninklijk besluit wijzigt het koninklijk besluit van 3 mei 1999 betreffende de samenstelling en de werking van de algemene raad van de Commissie voor de regulering van de Elektriciteit en het gas.