20 sep 2002 17:00

Samenstelling van de Federale Raad Duurzame Ontwikkeling

Op voorstel van Mevrouw Isabelle Durant, Minister van Mobiliteit en Vervoer en de heer Olivier Deleuze, Staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling, keurde de Ministerraad een ontwerp van Koninklijk besluit goed tot de vervanging van een lid van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling.

Op voorstel van Mevrouw Isabelle Durant, Minister van Mobiliteit en Vervoer en de heer Olivier Deleuze, Staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling, keurde de Ministerraad een ontwerp van Koninklijk besluit goed tot de vervanging van een lid van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling.

Mevrouw Valerie Kochuyt wordt benoemd als vertegenwoordigster van de niet gouvernementele organisaties bevoegd inzake milieubescherming. Zij vervangt mevrouw An Cliquet.