06 okt 2017 16:21

Samenstelling van de Federale Raad voor ziekenhuisvoorzieningen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block een ontwerp van koninklijk besluit goed betreffende de samenstelling van de Federale Raad voor ziekenhuisvoorzieningen.

Dit ontwerp kadert binnen de hervorming van de Nationale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen tot Federale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen. Met dit ontwerp wordt het koninklijk besluit van 24 maart 1989 betreffende de samenstelling van de Nationale Raad voor ziekenhuisvoorzieningen opgeheven en vervangen door een besluit conform de huidige wetgeving:

  • het aantal leden wordt op 30 werkende en 30 plaatsvervangende leden gebracht
  • de raad heeft een voorzitter en twee ondervoorzitters
  • de leden moeten over een zekere expertise beschikken, die in het besluit geregeld wordt

Het ontwerp wordt voor advies overgemaakt aan de Raad van State.