06 feb 2004 16:00

Samenstelling van de interministeriële conferenties

Op voorstel van de heer Guy Verhofstadt, Eerste Minister, keurde de Ministerraad de samenstelling van de interministeriële conferenties goed.

Op voorstel van de heer Guy Verhofstadt, Eerste Minister, keurde de Ministerraad de samenstelling van de interministeriële conferenties goed.

De 21 interministeriële conferenties van de vorige legislatuur worden voorlopig behouden. Bij de installatie van de nieuwe Gemeenschaps- en Gewestregeringen zullen nieuwe voorstellen worden gedaan om over te gaan tot een functionele hergroepering van de bestaande interministeriële conferenties. Deze bijeenkomsten hebben tot doel de werkzaamheden van de verschillende regeringen op elkaar af te stemmen.