05 dec 2003 16:00

Samenstelling van de Nationale Klimaatcommissie

Op voorstel van mevrouw Freya Van den Bossche, Minister van Leefmilieu, Consumentenzaken en Duurzame Ontwikkeling, heeft de Ministerraad de benoeming goedgekeurd van de vertegenwoordigers van de Federale Regering, de Vlaamse Regering, de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Regering van het Waalse Gewest in de Nationale Klimaatcommissie.

Op voorstel van mevrouw Freya Van den Bossche, Minister van Leefmilieu, Consumentenzaken en Duurzame Ontwikkeling, heeft de Ministerraad de benoeming goedgekeurd van de vertegenwoordigers van de Federale Regering, de Vlaamse Regering, de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Regering van het Waalse Gewest in de Nationale Klimaatcommissie.

Ter vertegenwoordiging van de Federale Regering heeft de Ministerraad de volgende vier effectieve en vier plaatsvervangende leden aangeduid: Effectieve leden - Mevr. Nele Roobrouck, voor de Eerste Minister; - Mevr. Marie-Pierre Fauconnier, voor de Vice-Eerste Minister en Minister van Justitie; - De heer Luc Mabille, voor de Vice-Eerste Minister en Minister van Buitenlandse Zaken; - De heer Karl Reremoser, voor de Minister van Leefmilieu, Consumentenzaken en Duurzame Ontwikkeling. Plaatsvervangende leden - Mevr. Lizi Meuleman, voor de Minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid; - De heer Julien Damilot, voor de Vice-Eerste Minister en Minister van Justitie; - De heer Denis Ronday, voor de Minister van Financiën; - De heer Erik Houtman, voor de Vice-Eerste Minister en Minister van Begroting en Overheidsbedrijven. De leden die het Vlaamse, Waalse en Brusselse Gewest vertegenwoordigen werden aangeduid door hun respectievelijke Regeringen. Deze commissie verzekert de toepassing en de opvolging van het Nationaal Klimaatplan (*), dat tot doel heeft de netto-uitstoot van CO² en andere broeikasgassen te bedwingen. (*) aangenomen in het kader van het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake Klimaatverandering en het Protocol van Kyoto, bekrachtigd bij de wet van 11 april 2003.