14 okt 2022 19:13

Samenstelling van de Raad en het Selectiecomité van de leden van de Raad van het BIPT

De ministerraad keurt op voorstel van staatssecretaris voor Digitalisering Mathieu Michel een ontwerp van koninklijk besluit goed betreffende de samenstelling van de Raad en het Selectiecomité van de leden van de Raad van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie (BIPT).

Het statuut van de Raad van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie bepaalt de samenstelling van het Selectiecomité van de leden van de Raad. Het bepaalt dat dit comité onder meer bestaat uit externe experten. Tot op heden is het evenwicht tussen mannen en vrouwen in het comité nog niet gewaarborgd. Hetzelfde geldt voor ervaring of kennis op het gebied van consumentenbescherming en sociale inclusie.

Het ontwerp van koninklijk besluit wijzigt bijgevolg het koninklijk besluit van 11 mei 2003 en heeft tot doel een evenwicht tussen mannen en vrouwen in de Raad van het BIPT en in het Selectiecomité van de leden van het BIPT te bereiken. Dit comité zal ook uitgebreid worden met twee onafhankelijke externe experten (één van de Franse taalrol en één van de Nederlandse taalrol) met ervaring of specifieke kennis op het gebied van consumentenbescherming en sociale inclusie.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijzing van het koninklijk besluit van 11 mei 2003 tot vaststelling van het statuut, de bezoldiging en de plichten van de voorzitter en de leden van de raad van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie