20 sep 2002 17:00

Samenstelling van het oriënteringscomité van de NMBS

Op voorstel van minister van Mobiliteit en Vervoer Isabelle Durant, heeft de ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd houdende benoeming van de vertegenwoordigers in het oriënteringscomité van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS).

Op voorstel van minister van Mobiliteit en Vervoer Isabelle Durant, heeft de ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd houdende benoeming van de vertegenwoordigers in het oriënteringscomité van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS).

Dit ontwerp betreft de benoeming van zes vertegenwoordigers van de gewestelijke vervoermaatschappijen. Het gaat om: - mevrouw Ingrid Lieten en de heer Eddy Minnaert voor vervoermaatschappij De Lijn, - de heren Jean-Claude Phlypo en Jean-Marc Vandenbroecke voor de SRWT, - en de heren Alain Flausch en Steven Vanackere voor de MIVB. Het oriënteringscomité van de NMBS is samengesteld uit de leden van de raad van bestuur van de NMBS en uit zes vertegenwoordigers van de gewestelijke vervoermaatschappijen die op voorstel van de gewesten worden aangeduid volgens de modaliteiten die in het samenwerkingsakkoord liggen vervat.