15 dec 2023 18:34

Samenstelling van het secretariaat van de nationale evaluatiecommissie voor de abortuswet

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke een ontwerp van koninklijk besluit goed tot vaststelling van het effectief van het secretariaat van de nationale evaluatiecommissie inzake de toepassing van de wetgeving betreffende de zwangerschapsafbreking.

Op 13 augustus 1990 werd de commissie voor de evaluatie van de wet betreffende de zwangerschapsafbreking opgericht. Deze evaluatiecommissie bestaat uit 16 leden en beschikt voor haar wettelijke opdrachten over een administratie van 6 statutaire ambtenaren.

Het ontwerp van koninklijk besluit actualiseert het administratief kader. Het effectief van het secretariaat wordt als volgt gewijzigd:

  • 2 attachés - niveau A
  • 2 administratief deskundigen - niveau C
  • 2 administratief medewerkers - niveau D

Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.