24 jan 2003 16:00

Samenwerking op ruimtegebied met Argentinië

Op voorstel van de heer Charles Picqué, Minister van Wetenschappelijk Onderzoek en de heer Yvan Ylieff, Regeringscommissaris, keurde de Ministerraad twee projecten in het kader van de samenwerking tussen België en Argentinië op ruimtegebied goed.

Op voorstel van de heer Charles Picqué, Minister van Wetenschappelijk Onderzoek en de heer Yvan Ylieff, Regeringscommissaris, keurde de Ministerraad twee projecten in het kader van de samenwerking tussen België en Argentinië op ruimtegebied goed.

Het eerste project heeft als doel bij te dragen aan de ontwikkeling van een SAR-gegevensprocessor (*) aan boord van een vliegtuig, ter voorbereiding van de missie van de satelliet SAOCOM (**). De kostprijs van het Belgische gedeelte van dit project bedraagt 96.500 euro voor twee jaar. Het tweede project betreft de ontwikkeling, de validatie en de installatie van een SAR-processor in het ontvangststation Ushuaia voor de verwerking van de ruwe gegevens van de satelliet ENVISAT die door de ESA (***) werd gelanceerd. Dit project beoogt ook de ontwikkeling van een instrument voor de polarimetrische verwerking van de SAR-beelden van ENVISAT. De kostprijs van dit project bedraagt voor België 106.800 euro voor twee jaar. (*) Synthetic Aperture Radar. Dit is een radar waarmee het volledige aardoppervlak, de polen niet meegerekend, kan bestreken worden. (**) SAOCOM is een Argentijns aardobservatiesysteem. (***) Europees ruimte-agentschap.