25 apr 1997 17:00

Samenwerking tussen de Federale Staat en de Gewesten op het gebied van
de bioveiligheid