04 mei 2001 17:00

Samenwerking van de Belgische en Duitse politiediensten en de douanead
ministraties in de grensgebieden