13 feb 2004 16:00

Samenwerkingsakkoord

Op voorstel van de heer Louis Michel, Minister van Buitenlandse Zaken, keurde de Ministerraad een samenwerkingsakkoord (*) goed tussen de Federale Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten rond de vertegenwoordiging van het Koninkrijk België in de Ministerraad van de Europese Unie.

Op voorstel van de heer Louis Michel, Minister van Buitenlandse Zaken, keurde de Ministerraad een samenwerkingsakkoord (*) goed tussen de Federale Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten rond de vertegenwoordiging van het Koninkrijk België in de Ministerraad van de Europese Unie.

Het ontwerp voorziet dat ons land op de Raad Leefmilieu voortaan zal worden vertegenwoordigd door een gewestminister met federale assessor. De Interministeriële Conferentie "Buitenlands Beleid" heeft immers een akkoord bereikt over de overheveling van de Raad Leefmilieu van een categorie naar een andere, met dien verstande dat de federale Minister van Leefmilieu ons land, na deze overheveling, op multilateraal vlak blijft vertegenwoordigen. (*) tot wijziging van het samenwerkingsakkoord van 8 maart 1994.