15 apr 2005 17:00

Samenwerkingsakkoord betreffende de Meerwaardeneconomie

Op voorstel van mevrouw Els Van Weert, Staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, en de heer Johan Vande Lanotte, Minister van Begroting en Overheidsbedrijven, keurde de Ministerraad het Samenwerkingsakkoord betreffende de meerwaardeneconomie goed.

Op voorstel van mevrouw Els Van Weert, Staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, en de heer Johan Vande Lanotte, Minister van Begroting en Overheidsbedrijven, keurde de Ministerraad het Samenwerkingsakkoord betreffende de meerwaardeneconomie goed.

Het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, het Vlaams, Waals en Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Duitstalige Gemeenschap zet de krijtlijnen uit waarlangs de sociale economie zich de volgende vier jaren verder zal ontwikkelen. Het samenwerkingsakkoord treedt in werking na goedkeuring door de deelstaatregeringen.