25 feb 2005 16:00

Samenwerkingsakkoord Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Op voorstel van mevrouw Laurette Onkelinx, Vice-Eerste Minister en Voorzitster van BELIRIS (*), gaf de Ministerraad de volgende ministers de toestemming om bijakte 9 van BELIRIS af te sluiten: mevrouw Laurette Onkelinx, Vice-Eerste Minister, Minister van Justitie en Voorzitster van BELIRIS, de heer Didier Reynders, Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën, de heer Patrick Dewael, Vice-Eerste Minister en Minister van Binnenlandse Zaken en de heer Renaat Landuyt, Minister van Mobiliteit.

Op voorstel van mevrouw Laurette Onkelinx, Vice-Eerste Minister en Voorzitster van BELIRIS (*), gaf de Ministerraad de volgende ministers de toestemming om bijakte 9 van BELIRIS af te sluiten: mevrouw Laurette Onkelinx, Vice-Eerste Minister, Minister van Justitie en Voorzitster van BELIRIS, de heer Didier Reynders, Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën, de heer Patrick Dewael, Vice-Eerste Minister en Minister van Binnenlandse Zaken en de heer Renaat Landuyt, Minister van Mobiliteit.

Bijlage 9 preciseert de initiatieven die door BELIRIS zullen worden gesteund en ontwikkeld voor de komende 3 jaar: 2005, 2006 en 2007. Een planning over 3 jaar van de federale investeringen in Brussel is een primeur, want de vorige bijakten hebben meestal betrekking op één enkel jaar. Bijakte 9 zal het Beliris mogelijk maken om bijna 500 miljoen euro te investeren in Brussel: - voor het jaar 2005: een totaalbedrag van 270.467.604,95 euro (inclusief de overdracht van 169.277.604,95 euro, bedrag dat in 2004 niet werd gebruikt) - voor het jaar 2006: een bedrag van 101.190.000 euro - voor het jaar 2007: een bedrag van 125.000 euro. Deze over 3 jaar lopende planning zal het met name mogelijk maken om de verschillende initiatieven te spreiden in functie van hun 'werkelijke leven' en om op deze manier de daadwerkelijke realisatie ervan te garanderen. (*) BELIRIS is het Samenwerkingsakkoord tussen de federale staat en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest dat op 15 september 1993 werd ondertekend.