24 apr 2021 13:03

Samenwerkingsakkoord en opstart overheidsopdracht voor de ontwikkeling van een systeem voor de digitale telling van papieren stembiljetten

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden akkoord met een ontwerp van samenwerkingsakkoord en de opstart van een overheidsopdracht voor de ontwikkeling van een systeem ter ondersteuning van de digitale telling van papieren stembiljetten bij verkiezingen.

Het ontwerp beoogt in zijn globaliteit de ontwikkeling van een informaticatoepassing ter ondersteuning van de telling van papieren stembiljetten (Paper ballot Totalization System: PaTSy). De FOD Binnenlandse Zaken wordt aangewezen als leidende dienst voor de uitvoering van deze gezamenlijke overheidsopdracht.

De ministerraad belast de minister van Binnenlandse Zaken daarom met:

  • het ondertekenen van het samenwerkingsakkoord samen met de deelgebieden die dat wensen na overleg in het Overlegcomité
  • het opstarten van de gezamenlijke overheidsopdracht uit dit samenwerkingsakkoord, zodra één deelgebied dit akkoord heeft ondertekend