25 nov 2022 18:00

Samenwerkingsakkoord inzake de gegevensverwerking via CoBRHA+

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke een ontwerp van samenwerkingsakkoord en een voorontwerp van wet  goed over de verwerking van gegevens van zorgactoren via de database CoBRHA+.

CoBRHA+ (Common Base Register For Healthcare Actor) is een gemeenschappelijke authentieke bron van de federale overheid en de deelentiteiten met persoonsgegevens over gezondheidszorg- en zorgbeoefenaars en organisaties in de gezondheid of de zorg. Publicatie in CoBRHA+ is alleen toegestaan voor authentieke bronnen die partners zijn van het eHealth-platform.

Het ontwerp van samenwerkingsakkoord beoogt een bijkomend juridisch kader te creëren voor CoBRHA+ en voorziet hoofdzakelijk in een aantal bepalingen over de hosting en het beheer van de gegevensbank, de verwerkingsdoeleinden, de categorieën van persoonsgegevens, de bewaringstermijn en de verwerkingsverantwoordelijken.

Via het voorontwerp van wet stemmen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie in met het samenwerkingsakkoord betreffende de verwerking van gegevens met betrekking tot CoBRHA+.

De ontwerpen worden ter advies voorgelegd aan de Gegevensbeschermingsautoriteit en de Raad van State.