09 jun 2023 17:42

Samenwerkingsakkoord inzake de verwerking van medische gegevens en digitale EU-COVID-certificaten

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke een ontwerp van samenwerkingsakkoord, een ontwerp van uitvoerend samenwerkingsakkoord en een voorontwerp van wet houdende instemming goed tussen de federale staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommisie inzake de verwerking van medische gegevens en digitale EU-COVID-certificaten.

De samenwerking heeft tot doel om het afleveren van digitale EU-COVID-certificaten te blijven voorzien na 30 juni 2023, ook al treden de verordeningen 2021/953 (EU) en 2021/954 (EU) die deze aflevering in eerste instantie mogelijk maakten, buiten werking op 1 juli 2023.

Alhoewel de certificaten niet meer gebruikt worden binnen de Europese Unie zijn er nog verschillende landen buiten de EU die een certificaat eisen alvorens men hun grondgebied mag betreden.

De mogelijkheid om internationaal te reizen voor de Belgische bevolking blijft zo gevrijwaard.

De ontwerpen van uitvoerend samenwerkingsakkoord en wetgevend samenwerkingsakkoord worden voorgelegd aan het Overlegcomité.

De ontwerpen van uitvoerend samenwerkingsakkoord, het voorontwerp van wet houdende instemming met het wetgevend samenwerkingsakkoord en het wetgevend samenwerkingsakkoord worden voorgelegd aan de Gegevensbeschermingsautoriteit.