26 jan 2024 17:09

Samenwerkingsakkoord inzake de verwerking van medische gegevens en digitale EU-COVID-certificaten - Tweede lezing

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke in tweede lezing een ontwerp van wetgevend samenwerkingsakkoord en een voorontwerp van wet houdende instemming goed tussen de federale staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommisie inzake de verwerking van medische gegevens en digitale EU-COVID-certificaten.

Het ontwerp van wetgevend samenwerkingsakkoord, dat werd aangepast aan het advies van de Raad van State en de Gegevensbeschermingsautoriteit, herneemt de bepalingen van het uitvoerend samenwerkingsakkoord van 23 juni 2023 betreffende de verwerking van medische gegevens en digitale EU-COVID-certificaten.

De samenwerking heeft tot doel om het afleveren van digitale EU-COVID-certificaten te blijven voorzien na 30 juni 2023, ook al traden de verordeningen 2021/953 (EU) en 2021/954 (EU) die deze aflevering in eerste instantie mogelijk maakten, buiten werking op 1 juli 2023.

Alhoewel de certificaten niet meer gebruikt worden binnen de Europese Unie zijn er nog verschillende landen buiten de EU die een certificaat eisen alvorens men hun grondgebied mag betreden.

De mogelijkheid om internationaal te reizen voor de Belgische bevolking blijft zo gevrijwaard.

De ministerraad keurt het ontwerp van wetgevend samenwerkingsakkoord en het voorontwerp van wet houdende instemming met het wetgevend samenwerkingsakkoord goed.

Het voorontwerp van wet wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning, met het oog op de indiening ervan bij de Kamer van Volksvertegenwoordigers.