01 dec 2023 16:15

Samenwerkingsakkoord met de Duitstalige Gemeenschap over daders van seksueel misbruik

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Paul Van Tigchelt een ontwerp van samenwerkingsakkoord met de Duitstalige Gemeenschap goed over de begeleiding en behandeling van daders van seksueel misbruik.

De begeleiding en behandeling van daders van seksueel misbruik zijn gemengde bevoegdheden die worden gedeeld door de Federale Staat, de gemeenschappen en de gewesten.

Het ontwerp van samenwerkingsakkoord moet zorgen voor een structurele samenwerking tussen de verschillende beleidsniveaus om de (re-)integratie, het welzijn en de gezondheid van de daders van seksueel misbruik te bevorderen en hun begeleiding te verzekeren.

Een voorontwerp van wet dat eveneens werd goedgekeurd, voert het samenwerkingsakkoord uit.

Het ontwerp van samenwerkingsakkoord wordt voor advies voorgelegd aan de Gegevensbeschermingsautoriteit en aan het College van procureurs-generaal. Het zal ook worden geagendeerd op het overlegcomitéHet ontwerp van samenwerkingsakkoord en het voorontwerp van wet worden voor advies aan de Raad van State voorgelegd.