29 mrt 2012 19:32

Samenwerkingsakkoord met Vlaanderen over zendantennes

De ministerraad keurt een samenwerkingsakkoord tussen de federale overheid en het Vlaamse Gewest goed over de beoordeling van de technische dossiers, het uitvoeren van smalbandmetingen en het opstellen en actualiseren van een kadaster van vast opgestelde zendantennes inzake de normering van vaste en tijdelijke zendantennes in de elektromagnetische golven tussen 10 MHz en 10 GHz.

Op basis van de gegevens van het Belgisch Instituut voor Post en Telecommunicatie (BIPT) kan Vlaanderen gelijkvormigheidsattesten afleveren zonder bijkomende administratieve stappen. Ook voor de metingen op het terrein kan de expertise van het BIPT de Vlaamse overheid helpen om de nodige vaststellingen te doen. De Vlaamse overheid kan de afgeleverde attesten koppelen aan het kadaster van zendantennes dat het BIPT bijhoudt, zodat het een uniek loket kan opstarten waar de bevolking inzage krijgt in de lokatie van gsm-masten in Vlaanderen.