31 aug 2018 17:57

Samenwerkingsakkoord over de coördinatie van de radiofrequenties

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Digitale Agenda en Telecommunicatie Alexander De Croo een ontwerp van samenwerkingsakkoord goed tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap over de coördinatie van de radiofrequenties voor radio-omroep in de frequentieband 87,5-108 MHz.

Op basis van artikel 17 van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie dient de coördinatie van radiofrequenties voor radio-omroep het voorwerp uit te maken van een samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat en de gemeenschappen. Het samenwerkingsakkoord beschrijft de coördinatieprocedures die betrekking hebben op de FM-band (87,5-108 MHz). Andere samenwerkingsakkoorden zullen moeten worden gesloten voor de andere banden voor radio-omroep.

In het akkoord wordt een regeling uitgewerkt over de coördinatie van de radiofrequenties in kwestie: een gemeenschap die een wijziging wil aanbrengen in het eigen onderdeel van het nationaal plan dient een coördinatieaanvraag in bij het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie (BIPT) dat de coördinatieprocedure uitvoert. Dit houdt onder meer een raadpleging in van de andere gemeenschappen en Belgocontrol. De coördinatieaanvragen die worden ingediend door de buitenlandse administraties, worden eveneens gericht aan het BIPT.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.