05 mrt 2021 16:44

Samenwerkingsakkoord over de naleving van de quarantaine en testing van reizigers

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Vincent Van Quickenborne en minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden een ontwerp van samenwerkingsakkoord goed over de overdracht van noodzakelijke gegevens naar de lokale overheden of politiediensten met als doel het handhaven van de verplichte quarantaine of testing van de reizigers komende van buitenlandse zones, voor wie een quarantaine of testing verplicht is bij aankomst in België.

Het ontwerp van samenwerkingsakkoord wordt gesloten tussen de federale staat, de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest, de Duitstalige Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie. Het geeft gevolg aan de beslissing van het Overlegcomité van 5 februari 2021 tot verdere operationalisering van de politionele handhaving van de quarantaine- en testingplicht tegen 1 april 2021. Het doel is de verplichte quarantaine en testing na aankomst (of terugkomst) in België beter te doen naleven door meer in te zetten op de handhaving ervan.

Reizigers die uit het buitenland naar België komen moeten verplicht een Passenger Locator Form (PLF) invullen. Mensen die terugkeren uit een rode zone moeten in quarantaine gaan en zich laten testen. Om ervoor te zorgen dat deze maatregelen beter worden nageleefd, voorziet het ontwerp van samenwerkingsakkoord in twee scenario’s:

  • Voor de opvolging en handhaving van de verplichte quarantaine voor reizigers die terugkeren uit buitenlandse zones waarbij een quarantaine of testing verplicht is bij aankomst in België, wordt een beperkt aantal PLF-gegevens dagelijks doorgegeven aan de deelgebieden en de lokale overheden. Zij kunnen dan de betreffende personen contacteren om na te gaan of zij de quarantaine naleven en of alles goed met hen gaat. Conform de regelgeving van de deelgebieden of indien er vermoedens zijn dat de quarantaine niet wordt nageleefd, zullen de PLF-gegevens van de betreffende persoon worden doorgeven aan de politiediensten. Zij kunnen dan verdere stappen ondernemen en indien nodig een PV opstellen.
  • Voor de handhaving van de verplichte testing voor reizigers die terugkeren uit buitenlandse zones waarbij een quarantaine of testing verplicht is bij aankomst in België, wordt voorzien in een dagelijkse integratie, in de Algemene Nationale Gegevensbank, van de noodzakelijke gegevens uit de PLF’s, die worden ingevuld door reizigers die terugkeren uit buitenlandse zones waarbij een quarantaine of testing verplicht is bij aankomst in België. De politiediensten krijgen alleen de gegevens die ze nodig hebben om de naleving van de testing te kunnen handhaven. Alle overige gegevens uit het PLF zijn niet van belang voor de politiediensten en worden bijgevolg niet gedeeld.

Het ontwerp wordt voorgelegd aan de Gegevensbeschermingsautoriteit, het Controleorgaan op de politionele informatie en de Raad van State.