10 jan 2020 14:55

Samenwerkingsakkoord over de uniformisering van de referentiewijze naar adressen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Digitale Agenda Philippe De Backer een voorontwerp van wet goed dat instemt met het samenwerkingsakkoord over de uniformisering van de referentiewijze naar adressen en de koppeling van adresgegevens.

Het samenwerkingsakkoord stelt het organisatorische kader en het minimale gegevensmodel vast voor de creatie en het permanente onderhoud, volgens een gemeenschappelijke standaard, van de gegevens gebruikt voor adressen en het opzetten van een informatie-uitwisselingplatform tussen de partijen daarover.

De manier om een adres in België te registreren was tot op heden niet eenvormig: er bestaan verschillende referentielijsten, al naargelang de domeinen en praktijken in kwestie. Het gebrek aan een gemeenschappelijk model, op nationaal niveau, om de officiële Belgische adressen te beheren en te onderhouden is nadelig voor de goede werking van de administraties en leidt tot inefficiëntie of fouten. Het doel van dit samenwerkingsakkoord is om een gemeenschappelijk model in te voeren voor de creatie, het onderhoud en het gebruik van gemeenschappelijke referentielijsten voor adressen op het nationale grondgebied, met respect voor de bevoegdheden van de verschillende partijen.

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.