27 sep 2021 16:04

Samenwerkingsakkoord over de verwerking van gegevens met betrekking tot het digitaal EU-COVID-certificaat, het Covid Safe Ticket en het PLF - tweede lezing

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke, in tweede lezing, twee ontwerpen van samenwerkingsakkoord (wetgevend en uitvoerend) en een ontwerp van instemmingswet goed, betreffende de verwerking van gegevens met betrekking tot het digitaal EU-COVID-certificaat, het Covid Safe Ticket, het PLF en de verwerking van persoonsgegevens van in het buitenland wonende of verblijvende werknemers en zelfstandigen die activiteiten uitvoeren in België.

De ontwerpen werden ter advies voorgelegd aan de Raad van State, de Gegevensbeschermingsautoriteit en de Vlaamse Toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens.

Het ontwerp wijzigt het wetgevend samenwerkingsakkoord van 14 juli 2021 zodat het gebruik van het Covid Safe Ticket (CST) verlengd wordt tot 31 oktober 2021 waarna het niet langer mag gebruikt worden, behoudens activatie door de federale overheid via de pandemiewet of door de gefedereerd entiteiten door een decreet of ordonnantieHet ontwerp breidt eveneens op limitatieve wijze de sectoren uit waar het CST gebruikt kan worden, middels een decreet of ordonnantie.

Het gebruik van CST bij massa-evenementen, proef-en pilootprojecten blijft behouden, waarbij vanaf 1 oktober burgemeesters en gouverneurs het minimum aantal deelnemers kunnen bijstellen of het CST verplichten. Vanaf die zelfde datum wordt dit uitgebreid met discotheken en dancings en dit vanaf de eerste bezoeker. Vanaf 1 november kan dit enkel na inwerking stelling door deelstaat of na activatie van de pandemiewet. 

Het CST dient niet langer voorgelegd te worden door min 16-jarigen. Enkel bij bezoek van voorzieningen voor kwetsbare personen is de leeftijdsgrens op 12 jaar gelegd.

Daarnaast is er ook een nieuwe versie van het uitvoerend samenwerkingsakkoord met een aanpassing van de tabel met regels voor het geval een persoon met geldig EU-vaccinatiecertificaat toch een positieve NAAT (Nucleic Acid Amplification Test, bv. PCR-test) of RAT test (antigeensneltest) heeft afgelegd. De lezing van het CST zal gedurende een periode van 11 dagen aangeven dat de toegang niet is toegestaan, aangezien de persoon in isolatie moet.

De ontwerpen worden ter ondertekening voorgelegd aan de Koning, met het oog op de indiening bij de Kamer van Volksvertegenwoordigers.