08 nov 2002 16:00

Samenwerkingsakkoord over het G.E.N.

Op voorstel van Mevrouw Isabelle Durant, Minister van Vervoer, keurde de Ministerraad een ontwerp van overeenkomst goed aangaande de verwezenlijking van het programma met betrekking tot het Gewestelijk Express Net (G.E.N.) van, naar, in en rond Brussel.

Op voorstel van Mevrouw Isabelle Durant, Minister van Vervoer, keurde de Ministerraad een ontwerp van overeenkomst goed aangaande de verwezenlijking van het programma met betrekking tot het Gewestelijk Express Net (G.E.N.) van, naar, in en rond Brussel.

Deze tekst, die vooral op de spoorwegen is gericht, heeft de verwezenlijking van het G.E.N. als doelstelling. Dat G.E.N. moet de mobiliteit te Brussel verbeteren door het marktaandeel van het openbaar vervoer in de zone van het G.E.N. te verhogen. Het ontwerp bestaat er meer bepaald in: - het aanbod van het openbaar vervoer te verbeteren; - het aanbieden van een geïntegreerde dienstverlening; - het verwezenlijken van begeleidende maatregelen zoals het verhogen van het aanbod van parkeerplaatsen in de stationsomgevingen, het verminderen van de parkeermogelijkheden in de administratieve wijken, de creatie van eigen beddingen voor het bovengronds openbaar vervoer, het ontraden van doorgaand verkeer in woonwijken. Dit ontwerp van samenwerking respecteert de autonomie van de respectievelijke deelgebieden, m.a.w. de federale Staat, het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Ter herinnering, de Ministerraad van 20 april 2001 had reeds een samenwerkingsakkoord tussen de Staat en de Gewesten over het G.E.N. goedgekeurd (*). (*) zie ook persbericht nr 1 van de Ministerraad van 20 april 2001.