28 feb 2014 14:41

Samenwerkingsakkoord over toegekende CO2-emmissies

De ministerraad keurt op voorstel van staatssecretaris voor Energie Melchior Wathelet een voorontwerp van wet goed voor de instemming met het voorontwerp van wet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 5 februari 2014 tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest betreffende de overdracht van toegewezen eenheden naar de gewesten voor de periode 2008-2012.

Het samenwerkingsakkoord bepaalt de maximale hoeveelheid CO2-emissies die de registeradministrateur in de periode 2008-2012 aan de gewesten kan overdragen. De eenheden komen overeen met het aantal ton CO2-equivalent dat de gewesten mogen uitstoten in functie van hun referentie-uitstoot en de reductiedoelstellingen. De percentages hiervan zijn vastgelegd in de beslissing van het Overlegcomité van 8 maart 2004 en het samenwerkingsakkoord van 19 februari 2007 tussen de federale overheid, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest inzake de uitvoering van sommige bepalingen van het protocol van Kyoto.  

Het voorontwerp wordt voor advies aan de Raad van State voorgelegd.