13 jul 2018 16:03

Samenwerkingsakkoord rond de financiering van de strategische spoorweginfrastructuren - Tweede lezing

Op voorstel van minister belast met de NMBS François Bellot keurt de ministerraad in tweede lezing het samenwerkingsakkoord goed tussen de federale staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijke Gewest betreffende de financiering van de strategische spoorweginfrastructuren.

Het samenwerkingsakkoord moet ervoor zorgen dat de federale financiering die op 31 maart 2017 werd beslist (namelijk één miljard euro om de GEN-infrastructuurprojecten te voltooien) geen voorwerp kan zijn van een begrotingsvermindering gelet op het strategische belang ervan voor de mobiliteit van reizigers en van goederen in België. Dit bedrag van één miljard euro komt bovenop de financieringsbronnen van het saldo van het GEN-Fonds dat vrij is om te besteden op datum van 1 januari 2016, zijnde 73.444.980,79 euro, bedrag dat bekomen wordt na aftrek van het bedrag van de GEN-werken die reeds voorzien zijn in de investeringsplannen 2017-2020 van Infrabel en van de NMBS.

Het samenwerkingsakkoord beoogt ook de implementatie van de nog beschikbare Waalse prefinancieringen te garanderen zodat alle GEN-werken die op het Waalse grondgebied voorzien zijn zo snel mogelijk kunnen uitgevoerd worden. 

De modaliteiten van het samenwerkingsakkoord worden bepaald in de hiernavolgende uitvoerende samenwerkingsakkoorden, die werden goedgekeurd door de ministerraad van 18 mei 2018:

  • een vierledig  uitvoerend samenwerkingsakkoord voor de GEN-werken
  • een bilateraal uitvoerend samenwerkingsakkoord voor de prioritaire Vlaamse spoorwegprojecten, met name de spoorwegprojecten die een bijkomende financiering vanwege het Vlaamse Gewest zullen genieten
  • drie bilaterale uitvoerende samenwerkingsakkoorden voor de strategische spoorwegprojecten gelet op de prioriteiten op het grondgebied van elk van de drie gewesten, met name de spoorwegprojecten die volledig met federale geldmiddelen gefinancierd zullen worden  

Het dossier wordt in tweede lezing voorgelegd aan het Overlegcomité.