09 mei 2008 15:45

Samenwerkingsakkoord tussen België en Kazachstan inzake douane

Akkoord met Kazachstan over samenwerking en wederzijdse administratie inzake douane

Akkoord met Kazachstan over samenwerking en wederzijdse administratie inzake douane

De ministerraad heeft een het voorontwerp van wet goedgekeurd, voor de goedkeuring van het Akkoord tussen België en de republiek Kazachstan over samenwerking en wederzijdse administratieve bijstand inzake de douane (Brussel, 5 december 2006).

Het Akkoord bevordert de strijd tegen de douanefraude en de fiscale fraude op internationale schaal, door de samenwerking tussen de Kazachse Controlecommissie der douane en de Belgische Administratie der douane en accijnzen te versterken.

Die douaneadministraties zullen dus bijdragen tot de bescherming van de fiscale, economische en sociale belangen van de twee landen en de landen van de Europese Unie. Daarvoor voorziet het akkoord in een wederzijdse bijstand om strafbare overtredingen van de douanewetten te voorkomen, op te sporen en te bestrijden.

Het akkoord schrijft ook voor dat de douaneadministraties elkaar alle inlichtingen moeten bezorgen zodat ze de douanewetgeving nauwgezet kunnen toepassen. Die samenwerking bestaat hoofdzakelijk uit de mededeling van inlichtingen of onderzoeksresultaten, maar kan ook een bijzonder toezicht inhouden op verdachte personen, goederen of vervoermiddelen.

Ambtenaren van de administraties kunnen worden gemachtigd om dossiers te raadplegen die de andere administratie bijhoudt en die verband houden met een douanemisdrijf. Ze kunnen er ook een kopie van vragen.

Beide landen zullen ook een technische bijstand ontwikkelen, onder meer op het vlak van de beroepsopleiding en de uitwisseling van ervaring bij het gebruik van detectie- en controleapparatuur.

Verder bevat het akkoord een aantal waarborgen en bijzonderheden over het vertrouwelijke karakter van de inlichtingen en documenten die de administraties op basis van het akkoord hebben verkregen.