26 jan 1996 16:00

Samenwerkingsakkoord tussen de federale Staat, de Gemeenschappen en de
Gewesten betreffende het Begeleidingsplan der werklozen