10 jan 2014 14:11

Samenwerkingsakkoord tussen de federale staat en de gemeenschappen voor de uitoefening van de opdrachten van de justitiehuizen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Annemie Turtelboom een voorontwerp van wet goed voor de instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de federale staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap voor de uitoefening van de opdrachten van de Justitiehuizen.

De zesde staatshervorming geeft de gemeenschappen meer bevoegdheden voor de organisatie, de werking en de opdrachten van de justitiehuizen. De federale staat blijft echter de opdrachten van de justitiehuizen bepalen in het kader van de gerechtelijke procedure of de uitvoering van gerechtelijke beslissingen. Om de samenwerking met de deelstaten doeltreffend te laten verlopen, bevat het samenwerkingsakkoord een aantal afspraken:

  • de oprichting van een Interministeriële Conferentie voor de Justitiehuizen waarin de overheden overleg plegen over problemen die verband houden met de uitoefening van de opdrachten van de Justitiehuizen
  • de oprichting van overkoepelende en lokale overlegorganen waarin de justitiehuizen en de federale overheid hun samenwerking kunnen evalueren
  • de vertegenwoordiging van de Justitiehuizen in expertisenetwerken
  • de informatie-uitwisseling tussen de Justitiehuizen en de federale overheid
  • de toegang van de Justitiehuizen tot de gerechtelijke en administratieve dossiers
  • de registratie van gegevens over de uitvoering van de opdrachten van de Justitiehuizen
  • de informatieverstrekking en het beheer van het Nationaal Centrum voor Elektronisch Toezicht