09 jun 2000 17:00

Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat en het Brussels Hoofdste
delijk Gewest