19 jun 1998 17:00

Samenwerkingsakkoord tussen de federale Staat en het Brussels Hoofdste
delijk Gewest