08 dec 1995 16:00

Samenwerkingsakkoord tussen de federale Staat en het Brusselse Hoofdst
edelijke Gewest: overwelving van het metrostation "Heizel"