12 mei 2000 17:00

Samenwerkingsakkoord tussen de Staat, de Gewesten en de Duitstalige Ge
meenschap