17 nov 2023 17:00

Samenwerkingsakkoord tussen Defensie en het Nationaal Geografisch Instituut

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Defensie Ludivine Dedonder akkoord met een ontwerp van samenwerkingsakkoord tussen Defensie en het Nationaal Geografisch Instituut (NGI).

Het NGI levert aan Defensie en aan de federale overheid verscheidene diensten, en treedt op als geo-informatie-broker.

Het samenwerkingsakkoord beoogt een maximale synergie te bekomen tussen Defensie en het NGI. In 2020 verhuisde het NGI reeds naar de Campus Renaissance van Defensie.