25 apr 2014 18:26

Samenwerkingsakkoord voor publicatie van begrotingsgegevens en evaluatie van begrotingsprognoses

De ministerraad keurt een ontwerp van samenwerkingsakkoord tussen de federale staat, de gemeenschappen, de gewesten en de gemeenschapscommissies goed voor de organisatie van de publicatie van de maandelijkse en driemaandelijkse begrotingsgegevens en de aanduiding van de onafhankelijke instelling belast met de evaluatie van de begrotingsprognoses.

Het samenwerkingsakkoord is het gevolg van de omzetting van de Europese richtlijn 2011/85 tot vaststelling van de voorschriften voor de begrotingskaders van de lidstaten. Het kent de uitoefening van de opdrachten van de federale staat, om de begrotinsgegevens te publiceren toe, aan de Algemene Gegevensbank. De evaluatie van de begrotingsprognoses wordt toevertrouwd aan een onafhankelijke instelling, namelijk de afdeling Financieringsbehoeften van de Hoge Raad van Financiën.