28 jan 2015 17:21

Samenwerkingsovereenkomst inzake satellietnavigatie tussen de Europese Unie en haar lidstaten en Noorwegen

De ministerraad keurt een voorontwerp van wet goed houdende instemming met de samenwerkingsovereenkomst inzake satellietnavigatie tussen de Europese Unie en haar lidstaten en het Koninkrijk Noorwegen*.

De samenwerkingsovereenkomst inzake satellietnavigatie tussen de Europese Unie en haar lidstaten en het Koninkrijk Noorwegen voorziet in samenwerkingsactiviteiten op het gebied van het radiospectrum, grondfaciliteiten van Europese GNSS, beveiliging, uitwisseling van gerubriceerde informatie, exportcontrole, publiek gereguleerde dienst en internationale samenwerking.

* ondertekend in Brussel op 22 september 2010