22 jun 2012 18:28

Samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeenschappen, de gewesten en de federale staat over de een-loketten

De ministerraad stemt in met het ontwerp van samenwerkingsakkoord tussen de gemeenschappen, de gewesten en de federale overheid voor de realisatie van het een-loket voor dienstenleveranciers in de EU-lidstaten.

De dienstenrichtlijn* richtte de een-loketten op met de bedoeling de ondernemingen die in een andere EU-lidstaat diensten willen verlenen, te helpen om informatie te vinden over de formaliteiten in dat land. Om ook hun stappen bij deze formaliteiten te vereenvoudigen, kunnen ze terecht bij het een-loket dat de online stappen die ze moeten ondernemen centraliseert.

De ministerraad stelt nu nieuwe bepalingen op. Ze zijn belangrijk om het nieuwe lastenboek op te stellen dat als basis zal dienen om een nieuwe erkenningsprocedure voor de loketten op te starten. Wat wijzigt:

  • de erkenningsprocedure van de een-loketten
  • de reikwijdte van hun opdrachten
  • de wijze van controle en toezicht op de loketten
  • hun wijze van financiering

Het samenwerkingsakkoord beschrijft ook een aantal andere belangrijke materies zoals:

  • de toepassing van de informatieplicht van de lidstaten om het gehele pakket van inlichtingen toegankelijk te maken voor de leveranciers en de gebruikers van diensten 
  • de vereenvoudiging van de informaticatoepassingen waaronder de toegang tot de Kruispuntbank voorOndernemingen, de identificatie van de dienstenleveranciers, de registratie van licenties, erkenningen en toelatingen in de Kruispuntbank van Ondernemingen
  • de administratieve samenwerking

Het ontwerp wordt voorgelegd aan het Overlegcomité.

*ontwerp van samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Franse Gemeenschapscommissie en de Gemeenschappelijke Gemeenschaps-commissie betreffende de implementatie van de Richtlijn 2006/123/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2006 betreffende de diensten op de interne markt.

* richtlijn 2006/123/EG