25 nov 2022 18:00

Samenwerkingsprotocol tussen het ACFO, de IF, de FIA en het Rekenhof

De ministerraad neemt op voorstel van eerste minister Alexander De Croo, minister van Ambtenarenzaken Petra De Sutter en staatssecretaris voor Begroting Alexia Bertrand akte van het protocol tussen het Auditcomité van de Federale Overheid (ACFO), het Interfederaal Korps van de Inspectie van Financiën (IF), de Federale Interne Auditdienst (FIA) en het Rekenhof.

Het samenwerkingsprotocol tussen het ACFO, de IF en de FIA werd opgesteld op 12 februari 2021. Dit ontwerpprotocol integreert het Rekenhof als bijkomende en laatste partner. Het vervangt het protocol van 12 februari 2021 en formaliseert integraal het single audit-principe.

Dit samenwerkingsprotocol heeft twee doelstellingen:

  • het op structurele wijze concretiseren van het single audit-principe tussen het Rekenhof en de FIA en, wat het beheer en de aanwending van de EU-fondsen betreft, tussen het Rekenhof, de FIA en de Inspectie van Financiën
  • de structurele organisatie van het uitwisselen van informatie en aanbevelingen tussen enerzijds de Inspectie van Financiën in het kader van de uitoefening van haar taken, en anderzijds de FIA in het kader van de voorbereidende, uitvoerende en opvolgingsfase van de risicogebaseerde audits die door de FIA worden uitgevoerd

Bijgevolg zullen de verschillende partijen beter kunnen samenwerken en kunnen synergieën worden gecreëerd in hun werking. Daarnaast kan hierdoor de administratieve last van de betrokken activiteiten verminderd worden voor de gecontroleerde of geauditeerde instantie.