31 mrt 2004 19:00

Samenwerkingsprotocollen met de gerechtelijke autoriteiten

Op voorstel van mevrouw Laurette Onkelinx, Vice-Eerste Minister en Minister van Justitie, nam de Ministerraad acte van de ondertekening van de verschillende samenwerkingsprotocollen, onderhandeld met de Eerste Voorzitters van de hoven van beroep te Brussel en Antwerpen, en met de Procureur-generaal en de Procureur des Konings te Brussel.

Op voorstel van mevrouw Laurette Onkelinx, Vice-Eerste Minister en Minister van Justitie, nam de Ministerraad acte van de ondertekening van de verschillende samenwerkingsprotocollen, onderhandeld met de Eerste Voorzitters van de hoven van beroep te Brussel en Antwerpen, en met de Procureur-generaal en de Procureur des Konings te Brussel.

Een wederzijdse inzet om de juridische achterstand tegen te gaan Maandenlang heeft de Minister overlegd met hogervermelde rechterlijke autoriteiten om langs deze en gene zijde de nodige middelen vrij te maken om geleidelijkaan de termijn te verminderen waarbinnen de zaken worden behandeld en de juridische achterstand in te halen. Het overleg heeft geleid tot de ondertekening van samenwerkingsprotocollen met de betrokken gerechtelijke autoriteiten. Deze protocollen werden gesloten voor een bepaalde tijd, die kan verlengd worden voor een nieuwe periode. Een gelijkaardige operatie is nu aan de gang met de gerechtelijke autoriteiten te Dendermonde en de Rechtbank van eerste aanleg te Brussel. Een eigenwijze en ongewone werkwijze Het ongewone van het overleg en van de ondertekening van deze protocollen dient benadrukt. De uitvoerende en rechterlijke macht hebben immers totnogtoe nog nooit naar die werkwijze gegrepen. Zij stelt een werkelijke dialoog en gemeenschappelijke reflectie in, met respect voor elkeens verantwoordelijkheid. Ter beschikkingstellen van de middelen Het sluiten van dergelijke protocollen zal betrokken instanties doen genieten van concrete maatregelen om hen toe te laten: * gevoelig hun doeltreffendheid te verhogen, namelijk door de bijstand van raadgevers in het beheren van human resources, het ter beschikkingstellen van nieuw informaticamateriaal en de inrichting van rechterlijke ruimtes; * de hangende zaken aan te pakken, namelijk door de oprichting van bijkomende kamers en een verbreding van het kader (magistraten, deskundigen, bestuurspersoneel). Deze maatregelen zullen regelmatig beoordeeld worden door betrokken instanties. De ondertekening van de eerste samenwerkingsprotocollen en de instelling van de samengaande concrete maatregelen vormen ongetwijfeld een belangrijk initiatief om geleidelijk de gerechtelijke achterstand te verminderen. Zij zet de eerste stap naar een gerecht van betere kwaliteit, ten dienste van de burger.