17 nov 1995 16:00

Satellietcommunicatie en eindapparatuur: bekrachtiging van een KB door
een wet