04 apr 2003 17:00

Scaninstallatie voor de rechtbanken

Op voorstel van de heer Marc Verwilghen, Minister van Justitie, ging de Ministerraad akkoord met de aanschaf van een scaninstallatie voor de rechtbanken (*).

Op voorstel van de heer Marc Verwilghen, Minister van Justitie, ging de Ministerraad akkoord met de aanschaf van een scaninstallatie voor de rechtbanken (*).

Sedert verschillende jaren laat de informaticatechnologie toe om omvangrijke strafdossiers in te scannen en in een elektronische vorm ter beschikking te stellen. De omzetting van papieren bestanden naar een digitale drager, zoals een CD-ROM of een DVD, levert een aantal evidente voordelen op inzake de consulteerbaarheid en het onderzoek van de complexe en omvangrijke dossiers. Naast de Bende van Nijvel werden recentelijk de dossiers Verkest, Dutroux en Trabelsi ingescand. De FOD Justitie ontvangt echter de laatste maanden steeds meer dringende vragen vanuit de rechterlijke orde om strafdossiers in te scannen. Het is de bedoeling om op middellange termijn elk Hof van Beroep met een eigen installatie uit te rusten. (*) toepassing van de omzendbrief van 6/3/2003 ref. DC/430/2003/6.