05 nov 2013 12:22

Scenario’s voor een koolstofarm België tegen 2050

De Staatsecretaris voor Leefmilieu, de heer Melchior Wathelet, en de dienst Klimaatverandering van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu hebben het genoegen u uit te nodigen op een persconferentie:
Scenario’s voor een koolstofarm België tegen 2050
 


Tijdens deze persconferentie kan u kennismaken met de belangrijkste resultaten van een studie (uitgevoerd door Climact en VITO) over scenario’s voor de transitie naar een maatschappij die 80 à 95% minder broeikasgassen uitstoot.
Een bondige brochure met de resultaten, een online rekenmodule die het mogelijk maakt de scenario’s van de studie te analyseren en er zelf nieuwe te construeren,  en een ‘mapping’ van Belgische en Europese initiatieven op het vlak van de transitie naar een koolstofarme maatschappij  zullen eveneens voorgesteld worden.


Deze zal doorgaan op :
woensdag 6 november 2013 om 10u
in het IHECS, Stoofstraat 58-60, 1000 Brussel (vlakbij Manneken Pis)

Op het einde van de persconferentie zal Staatssecretaris Wathelet samen met een kleine groep studenten van deze hogeschool een korte demonstratie geven van de nieuwe online rekenmodule.

 

Voor meer inlichtingen:
 Isabel Casteleyn: isabel.casteleyn@wathelet.fed.be, tel. 02 790 57 81 / 0476 94 13 37
 Luc Dries: luc.dries@milieu.belgie.be, tel.:  02 524 95 39 / 0473 338 340