28 feb 2014 10:54

Schadevergoeding tot herstel

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet een ontwerp van koninklijk besluit goed betreffende de schadevergoeding tot herstel in artikel 11bis van de wetten op de Raad van State.

Het koninklijk besluit bepaalt dat het verzoek tot schadevergoeding tot herstel geformuleerd kan worden gelijktijdig met het beroep tot nietigverklaring, tijdens deze procedure of ten laatste binnen de 60 dagen na de kennisgeving van het arrest waarbij de onwettigheid werd vastgesteld of dat de procedure in geval van bestuurlijke lus afsluit. Het bevat de vermeldingen die het verzoek tot schadevergoeding  tot herstel moet bevatten en preciseert de gevolgen die aan de verzoeken tot schadevergoeding tot herstel moeten worden gegeven.
ontwerp van koninklijk besluit betreffende de schadevergoeding tot herstel in artikel 11bis van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973