16 okt 2015 13:16

Schikking tussen Belgische overheid en operatoren Base en Mobistar

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Koen Geens een schikking met de telecom-operatoren Base en Mobistar goed na dagvaarding van de Belgische Staat.

Het voorstel van schikking tussen de Belgische overheid en de operatoren Base en Mobistar bestaat erin een bedrag van 9.027.633,79 euro uit te betalen aan Mobistar nv en van 14.062.015,82 euro aan Base Company nv.

Nadat de telecom-operatoren Base en Mobistar de Belgische Staat op 19 en 25 juni 2014 gedagvaard hebben, zijn de partijen in beide zaken op 6 oktober 2015, voor de uitspraak van het vonnis, tot een minnelijke schikking gekomen. Door deze schikking vermijdt de Belgische Staat een meerkost van 2 miljoen euro extra.

De gerechtskosten schommelen in volume naargelang de te onderzoeken criminele feiten zich aanbieden om onderzocht te worden en naargelang het parket en de onderzoeksrechters autonoom beslissen om deze of gene onderzoeksdaden te stellen. Dat brengt met zich mee dat Justitie weinig greep heeft op het volume aan onderzoeksdaden. De minister van Justitie heeft een actieplan gerechtskosten opgemaakt dat de bedoeling heeft de gerechtskosten terug te dringen of er minstens meer greep op te krijgen.