26 jan 2024 17:09

Schrapping van de dienst “zorgverzekering” door mutualistische maatschappijen van onderlinge bijstand

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de dienst “zorgverzekering” schrapt als een dienst die ingericht kan worden door de mutualistische maatschappijen van onderlinge bijstand.

Bij de bijzondere wet van 6 januari 2014 met betrekking tot de zesde staatshervorming werden belangrijke bevoegdheden inzake gezondheid en bijstand aan personen overgeheveld naar de deelstaten. In dit kader werden door de ziekenfondsen op het niveau van elke deelstaat, operationele sociale verzekeringsinstellingen, de zogenaamde regionale maatschappijen van onderlinge bijstand (RMOB’s), opgericht in uitvoering van de regionale zorgverzekering.

De mogelijkheid tot het inrichten van een dienst “zorgverzekering” door mutualistische maatschappijen van onderlinge bijstand (MOB) wordt bijgevolg opgeheven.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.